VR CZ/SK 1012-2015

News, Ceny CENY SUROVIN NA SVĚTOVÉM TRHU, DOPIS ČTENÁŘŮ: Jürgen Weimer, Association: Výtahové automaty jsou pro náš obor dobrou vizitkou, Jura: Když to musí jít jako na drátkách:
JURA GIGA X8 Speed, servomat steigler: Thank you for the music, BWT: Hořčíková technologie
přináší hvězdnou kvalitu, Sielaff: Sielaff SiLine® - Prostě vydělává, SERVIMAT: Nejen repasování, SANDENVENO: Ve znamení písmena G, Barry Callebaut: Mnohostranný požitek, CPI: KOLÍNSKÁ PREMIÉRA, BRITA, Přesvědčivý výstup, koelnmesse: Eu'Vend/Coffeena Oborová platforma, N&W: Klasik, kterého si zamilujete - Nový Wittenborg 9100,

7. Dezember 2015